Dotácie MK SR 2017

Žiadosť:


- Formulár na elektronickú registráciu žiadosti
     (žiadosť, popis projektu, rozpočet projektu, čestné vyhlásenie, ostatné osobitné náležitosti podľa jednotlivých podprogramov)

- Načítanie uloženého formulára pre elektronickú registráciu žiadosti zo súboru:
        
- Sledovanie stavu žiadosti:
        


Návody:


- Príručka k elektronickej registrácii


Štatistiky


- Štatistiky pre verejnosť

Informácie


Na úvodnej stránke dotačného systému vyplňte v časti "sledovanie stavu žiadosti" svoj prístupový kód. Zobrazí sa Vám stránka informujúca o stave spracovania Vašej žiadosti.