hlavná stránka 
Dotácie MK SR

Dotácie MK SR 2020

Žiadosť:


- Formulár na elektronickú registráciu žiadosti
     (žiadosť, popis projektu, rozpočet projektu, čestné vyhlásenie, ostatné osobitné náležitosti podľa jednotlivých podprogramov)

- Načítanie uloženého formulára pre elektronickú registráciu žiadosti zo súboru:
        
- Sledovanie stavu žiadosti:
        


Návody:


- Príručka k elektronickej registrácii


Štatistiky


- Štatistiky pre verejnosť

Informácie


Na úvodnej stránke dotačného systému vyplňte v časti "sledovanie stavu žiadosti" svoj prístupový kód. Zobrazí sa Vám stránka informujúca o stave spracovania Vašej žiadosti.
Voľba:
-úvodná stránka
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-vzory formulárov
-štatistiky pre verejnosť
Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
Úradné hodiny v podateľni:
Pondelok – piatok
8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00


Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora |  © aSc 2005-2021