hlavná stránka → príručka k registrácii 
Dotácie MK SR
Ako podať žiadosť o dotáciu Ministerstva kultúry SR?

Po načítaní úvodnej stránky kliknite na linku “Formulár na elektronickú registráciu žiadosti”, prípadne v pravom menu si vyberte možnosť “podať žiadosť”.

 

 

Zobrazí sa prvá stránka s poučením, obsahujúca informácie, ktoré je potrebné vedieť pred vyplnením samotného formulára na elektronickú registráciu žiadosti. Pozorne si ju prečítajte a kliknite na tlačidlo “pokračovať v registrácii”.

 

 

Nasledovať budú ďalšie kroky formulára na elektronickú registráciu žiadosti (výber programu/podprogramu, žiadosť, popis projektu, rozpočet projektu, kontrola povinných náležitostí a ďalšie kroky, ktoré závisia od zvoleného programu). Medzi jednotlivými krokmi sa môžete pohybovať tlačidlami “naspäť” a “pokračovať”,  prípadne kliknutím priamo na príslušný krok v hornej lište (takto sa však môžete iba vrátiť, kroky nasledujúce za aktuálnym krokom sú kvôli kontrole vypĺňaných údajov zablokované).

 

 

V kroku “Pripojenie prípadných súborov súvisiacich so žiadosťou“ môžete k žiadosti pripojiť ľubovoľný súbor, ktorého obsah nejako súvisí so žiadosťou. Môžete napríklad pripájať ukážky rukopisov, demonahrávky, fotografie z minulých rokov a pod. Veľkosť súboru, ktorý chcete pripojiť nesmie prekročiť 5MB. Kvôli kapacitným obmedzeniam môžete pripojiť maximálne 3 súbory.

Súbor k žiadosti pripojíte nasledovne. Kliknutím na tlačidlo “Prehľadávať…” (prípadne “Browse…”, ak máte anglickú verziu operačného systému) nalistujete na disku zvolený súbor. Ak je súbor vybratý, môžete k nemu pridať popis, na základe ktorého bude možné identifikovať obsah súboru a kliknite na tlačidlo “pripojiť súbor”. Doteraz pripojené súbory môžete vidieť v zozname doteraz pripojených súborov. Ak ste sa pomýlili a pripojili nesprávny súbor, môžete súbor od žiadosti odpojiť kliknutím na tlačidlo “zrušiť” v príslušnom riadku v zozname doteraz pripojených súborov.

 

 

Počas vypĺňania formulára na elektronickú registráciu žiadosti môžete prácu kedykoľvek prerušiť a vyplnené údaje uložiť na disk. Keď sa neskôr k vypĺňaniu vrátite, údaje z uloženého súboru načítate naspäť do formulára na elektronickú registráciu žiadosti a môžete pokračovať v práci tam, kde ste skončili.

Tlačidlá na uloženie a načítanie uloženého formulára na elektronickú registráciu žiadosti nájdete v každom kroku v spodnej časti stránky.

 

 

Ak chcete formulára na elektronickú registráciu žiadosti uložiť, kliknite na tlačidlo “uložiť formulár”. Zobrazí sa vám dialóg na prebratie súboru, kde zvoľte možnosť “uložiť”.

 

 

Ak chcete formulára na elektronickú registráciu žiadosti načítať z uloženého súboru, kliknite na tlačidlo “Browse…”, nalistujte súbor s uloženým formulárom a kliknite na tlačidlo “načítať formulár”.

 

 

Posledná časť formulára na elektronickú registráciu žiadosti je “kontrola údajov”. Na stránke sa zobrazia údaje týkajúce sa povinných náležitostí žiadosti. Prosím skontrolujte uvedené údaje. V prípade, že narazíte na nesprávne vyplnený údaj, môžete sa vrátiť späť a údaj opraviť. Ak sú všetky údaje vyplnené správne, kliknite na tlačidlo “zaregistrovať žiadosť”. Žiadosť bude zaregistrovaná a dáta budú uložené do databázy. Údaje týkajúce sa ostatných doplňujúcich náležitostí žiadosti nie je možné skontrolovať.

 

 

Po zaregistrovaní žiadosti sa zobrazí stránka informujúca o ďalšom postupe. Zapamätajte si Váš prístupový kód, ktorý vidíte v hornej časti stránky. Určite si nezabudnite vytlačiť "Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie" kliknutím na vyznačenú linku (v červenom rámčeku). Kliknutím na túto linku sa vygeneruje PDF dokument, ktorý môžete následne vytlačiť. Na prezeranie PDF dokumentov potrebujete mať nainštalovaný program na prezeranie PDF dokumentov (napr. Adobe Reader).

 

 

 

Po kliknutí na linku “Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie“ sa zobrazí dialóg na prebratie súboru. Kliknite na tlačidlo “otvoriť”, dokument vo formáte PDF sa stiahne na Váš disk a následne sa otvorí.

 

 

Po otvorení súboru ho vytlačte kliknutím na ikonu tlačiarne na paneli nástrojov.

 

 

 

Vytlačený dokument podpíšte, opečiatkujte a spolu s ostatnými náležitosťami podľa jednotlivých programov/podprogramov zašlite na adresu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
odbor projektového riadenia
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
(uveďte na obálku aj číslo a názov programu a podprogramu)

 

 

 

Ako Zistím stav spracovania zaregistrovanej žiadosti?

Po načítaní úvodnej stránky v časti sledovanie stavu žiadosti vpíšte do políčka svoj prístupový kód a stlačte tlačítko “Zisti stav”.


Ak bol prístupový kód správny, zobrazí sa stránka so základnými údajmi o Vašej žiadosti spolu so stavom jej spracovania. Stlačením tlačidla “OK” sa vrátite na úvodnú stránku.
V prípade technických problémov s používaním dotačného systému kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy dotacie@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 4445 0872, +421 2 5441 1841, +421 2 4425 2580, +421 2 5443 4130.

Voľba:
-úvodná stránka
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-vzory formulárov
-štatistiky pre verejnosť
Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
Úradné hodiny v podateľni:
Pondelok – piatok
8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00


Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora |  © aSc 2005-2021