hlavná stránka → vyhlásenie o prístupnosti 
Dotácie MK SR

Vyhlásenie o prístupnosti

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prevádzkuje špeciálne webové sídlo dotacie.culture.gov.sk/granty2020 - prezentačná a komunikačná vrstvu Informačného systému dotácie MK SR 2012, ktorý zabezpečuje podporu pre dotačný systém MK SR v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Toto webové sídlo spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom MF SR č. 312/2010-132 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov. Jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Mnoho súborov na tomto sídle je publikovaných vo formáte *.PDF z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte *.RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch.

Webové sídlo bolo validované služnou W3C pre HTML Transitional 4.01 a pre CSS. V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu na emailovej adrese granty@culture.gov.sk.

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Voľba:
-úvodná stránka
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-vzory formulárov
-štatistiky pre verejnosť
Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
Úradné hodiny v podateľni:
Pondelok – piatok
8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00


Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora |  © aSc 2005-2021