hlavná stránka → štatistiky 
Dotácie MK SR

Štatistiky 2017


počet žiadostí evidovaných na ministerstve: 4395
celková výška požadovanej dotácie:45 700 967 Eur
(1 376 787 332 Sk)
celková výška schválenej dotácie: 13 397 125 Eur
(403 601 788 Sk)
Zoznam žiadostí podľa programu


1Obnovme si svoj dom
účel poskytnutia dotácie: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva
 1.1Obnova kultúrnych pamiatok
 1.2Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
 1.3Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
 1.4Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave
 1.5Národný cintorín v Martine
 1.6Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
2Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
účel poskytnutia dotácie: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva
 2.1Živá kultúra
 2.2Periodická tlač
 2.3Neperiodická tlač
 2.4Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím
3Kultúrne poukazy
účel poskytnutia dotácie: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2017
 3.1Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - zriaďovatelia škôl
 3.2Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie
Voľba:
-úvodná stránka
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-vzory formulárov
-štatistiky pre verejnosť
Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
Úradné hodiny v podateľni:
Pondelok – piatok
8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00


Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora |  © aSc 2005-2021